Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 17ης Δεκεμβρίου 2023 με τίτλο “Διαπραγματεύσεις Ανθρώπινου Δυναμικού στον Ξενοδοχειακό Κλάδο” οι εισηγητές, Δρ. Ν. Αντωνακάκης, Δρ. Λ. Παπαδοπούλου-Κελίδου και Ν. Φανός, θα αναλύσουν θεματικές: διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έλλειψης προσωπικού, στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων, τεχνικών διαπραγμάτευσης, επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην πρόσληψη, ηθικών και νομικών πτυχών, εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης, καταλήγοντας σε ένα πρακτικό παιχνίδι διαπραγμάτευσης για τους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 8 ώρες και στοχεύει στην ενίσχυση των διαπραγματευτικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στον ξενοδοχειακό κλάδο.


Διαπραγματεύσεις Ανθρώπινου Δυναμικού στον Ξενοδοχειακό Κλάδο